To 16.11. Jouluaskartelua

klo 16–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­o­pe­rän­tie 2A). As­kar­rel­laan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta kort­te­ja ja ko­ru­ja. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

To 16.11. Vapaa­eh­tois­toi­minnan info

klo 17–20 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tu­tus­tu­taan va­paa­eh­tois­toi­min­taa tar­jo­a­viin ta­hoi­hin ja -toi­min­nan mah­dol­li­suuk­siin. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut, Lou­nais-Suo­men Avus­ta­ja­kes­kus, Sa­ta­o­pis­to.

Pe 17.11. Satutuokio

klo 10 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 17.11. Päiväiltamat

klo 14 Työ­vä­en­ta­lo On­ne­las­sa (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). Oh­jel­maa, ar­pa­jai­set, tans­sia. Järj. Eu­ran Eläk­keen­saa­jat.

Pe 17.11. Elävän musiikin ilta

klo 19 al­ka­en Sä­ky­län Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23). Esiin­ty­vät Mirk­ka Lies­mä­ki, Timo Jun­ni­la, H2S ja Flash­back. Järj. Ka­na­la­sound.

Su 19.11. Joulumyyjäiset

klo 10–16 Eu­ran In­va­pir­tis­sä (Ant­ti­lan­tie 4). Lei­von­nai­sia, kä­sin teh­ty­jä tuot­tei­ta. Myy­ji­nä yk­si­tyi­siä ja yh­dis­tyk­siä. Järj. Oi­li Rin­ta­nen ja Ei­la Mak­ko­nen.

Su 19.11. Enkelikirkko

klo 18 La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23). En­ke­lei­nä La­pin kou­lun op­pi­lai­ta, lau­laa Jen­ni­ka Va­ta­ja. Järj. MLL Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Su 19.11. Syyskonsertti

klo 18 Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­los­sa (Kiu­kais­ten­tie 34, Eu­ra). So­lis­tei­na Ei­ja Kan­to­la, Nea Lam­pe­la, Ka­le­vi Kan­to­la, sä­es­tä­vät Ome­ga-or­kes­te­ri ja Timo Män­nis­tö. Järj. Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tys, Mu­sii­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ma 20.11. Miestenpäivä

klo 12 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­tie 6) ja klo 13 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1, Köy­liö). Muis­te­taan viit­tä en­sim­mäis­tä kir­jas­tos­sa asi­oi­vaa mies­tä. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ma 20.11. Puutarhaluento

klo 18–20 Eu­ran In­va­pir­tis­sä (Ant­ti­lan­tie 4). Joel Ro­sen­berg ker­too ai­hees­ta Is­tu­ta syö­tä­vä met­sä­puu­tar­ha. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Vi­her­peu­ka­lot.

Ti 21.11. Tarinatiistai

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa. Kir­jai­li­ja­vie­raa­na dek­ka­ris­ti Art­tu Tuo­mi­nen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram