29.2.2024 8.01

Lalli ja Kerttu lienevät tuleva puheenaihe

Paula Havasteen Vihat-romaanisarja tekee aivan oman tulkintansa Lallin ja Kertun hahmoista.

Paula Havasteen Vihat-romaanisarja tekee aivan oman tulkintansa Lallin ja Kertun hahmoista.

Elli-Mari Ahola

Paula Havasteen Vihat-romaanisarja tekee aivan oman tulkintansa Lallin ja Kertun hahmoista.

Paula Havasteen Vihat-romaanisarja tekee aivan oman tulkintansa Lallin ja Kertun hahmoista.

Elli-Mari Ahola

Tuiskulan kesäteatteri tarttuu arvoiseensa haasteeseen versioimalla juhlavuotensa kunniaksi erilaisen Lalli-kuvauksen.

15.2.2024 7.15

Yrityksissä on uskoa tulevaan

Euran Filppulan pienteollisuusmaisemaan on noussut uusi maamerkki, LVI-alan yrityksen Vesi-Lammela Oy:n uudisrakennus.

Euran Filppulan pienteollisuusmaisemaan on noussut uusi maamerkki, LVI-alan yrityksen Vesi-Lammela Oy:n uudisrakennus.

Mirja Linnemäki

Euran Filppulan pienteollisuusmaisemaan on noussut uusi maamerkki, LVI-alan yrityksen Vesi-Lammela Oy:n uudisrakennus.

Euran Filppulan pienteollisuusmaisemaan on noussut uusi maamerkki, LVI-alan yrityksen Vesi-Lammela Oy:n uudisrakennus.

Mirja Linnemäki

13.2.2024 7.25

Vaali kiinnosti maaliin saakka

Äänet on annettu ja laskettu vaalissa, joka verraten tasaisten kannatuslukujen takia säilyi jännittävänä loppuvaiheisiin asti.

Äänet on annettu ja laskettu vaalissa, joka verraten tasaisten kannatuslukujen takia säilyi jännittävänä loppuvaiheisiin asti.

Elli-Mari Ahola / arkisto

Äänet on annettu ja laskettu vaalissa, joka verraten tasaisten kannatuslukujen takia säilyi jännittävänä loppuvaiheisiin asti.

Äänet on annettu ja laskettu vaalissa, joka verraten tasaisten kannatuslukujen takia säilyi jännittävänä loppuvaiheisiin asti.

Elli-Mari Ahola / arkisto

8.2.2024 7.50

Ei huono tulos, mutta aina voi parantaa

Elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan vaikuttaa myös keskustan viihtyisyys ja vilkkaus.

Elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan vaikuttaa myös keskustan viihtyisyys ja vilkkaus.

Lenni Lehtonen / arkisto

Elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan vaikuttaa myös keskustan viihtyisyys ja vilkkaus.

Elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan vaikuttaa myös keskustan viihtyisyys ja vilkkaus.

Lenni Lehtonen / arkisto

6.2.2024 7.25

Esihistoriasta riittää ammennettavaa

Eura erottuu esihistoriallaan ja siinä merkittävimpiä kohteita on Luistarin muinaispuisto, rautakautinen kalmisto, joka on yksi Suomen tutkituimmista arkeologiakohteista.

Eura erottuu esihistoriallaan ja siinä merkittävimpiä kohteita on Luistarin muinaispuisto, rautakautinen kalmisto, joka on yksi Suomen tutkituimmista arkeologiakohteista.

Krista Koski / arkisto

Eura erottuu esihistoriallaan ja siinä merkittävimpiä kohteita on Luistarin muinaispuisto, rautakautinen kalmisto, joka on yksi Suomen tutkituimmista arkeologiakohteista.

Eura erottuu esihistoriallaan ja siinä merkittävimpiä kohteita on Luistarin muinaispuisto, rautakautinen kalmisto, joka on yksi Suomen tutkituimmista arkeologiakohteista.

Krista Koski / arkisto

1.2.2024 7.45

Satsaus lapsiin ja kyliin

Esiopetusta, päivähoitoa, neuvolapalveluita, kirjasto… Hinnerjoella ja Honkilahdella on uutta tilaa lasten käyttöön.

Esiopetusta, päivähoitoa, neuvolapalveluita, kirjasto… Hinnerjoella ja Honkilahdella on uutta tilaa lasten käyttöön.

Elli-Mari Ahola

Esiopetusta, päivähoitoa, neuvolapalveluita, kirjasto… Hinnerjoella ja Honkilahdella on uutta tilaa lasten käyttöön.

Esiopetusta, päivähoitoa, neuvolapalveluita, kirjasto… Hinnerjoella ja Honkilahdella on uutta tilaa lasten käyttöön.

Elli-Mari Ahola

25.1.2024 8.05

Odotettavissa jännittävä sunnuntai

Äänestyspaikkojen ovet ovat käyneet tiuhaan tahtiin jo presidentinvaalien ensimmäisellä ennakkoäänestyskierroksella.

Äänestyspaikkojen ovet ovat käyneet tiuhaan tahtiin jo presidentinvaalien ensimmäisellä ennakkoäänestyskierroksella.

Elli-Mari Ahola / arkisto

Äänestyspaikkojen ovet ovat käyneet tiuhaan tahtiin jo presidentinvaalien ensimmäisellä ennakkoäänestyskierroksella.

Äänestyspaikkojen ovet ovat käyneet tiuhaan tahtiin jo presidentinvaalien ensimmäisellä ennakkoäänestyskierroksella.

Elli-Mari Ahola / arkisto

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram